Pre našich klientov pripravíme niekoľko návrhov firemnej alebo marketingovej značky - logotypu a finálny návrh upravíme do konečnej podoby na univerzálne použitie pre vizitky, internet, tlačoviny, sieťotlač, billboardy... Naše návrhy rešpektujú moderné trendy a sú vždy symbiózou medzi požiadavkou zákazníka, cieleným pôsobením na klienta a našimi dlhoročnými skúsenosťami.

Reštaurácia Hora Koala Prešov s.r.o.
windoors
Šariš park

Ďalšie referencie si môžete pozrieť v prezentácii tu...